درباره ما

مجله آدونیس به شماره مجوز 645/1211 از زمستان سال 91 شروع به کار کرد. و تا کنون 4 شماره از این مجله به چاپ رسیده است.

این مجله در اولین شماره موفق به کسب مقام نخست در میان تمام نشریات دانشجویی در بخش کشاورزی شد و در شماره دوم موفق شد مقام نخست را در میان تمام نشریات دانشجویی به خود اختصاص دهد.

هدف از چاپ این مجله علمی دانشجویی نشان دادن حرکت رو به جلو کشاورزی مدرن و بخشی از کاستی ها و محاسن آن ، آشنا نمودن عموم بخصوص دانشجویان کشاورزی با این مسئله و ارتقا سطح علمی دانشجویان کشاورزی در تمامی گرایش ها میباشد که بدین منظور این مجله از 10 بخش زراعت و اصلاح نباتات، علوم باغبانی، علوم خاک، علوم دام، بیوتکنولوژی، صنایع غذایی، گیاهپزشکی، مهندسی آب و مکانیک بیوسیستم و توسعه روستایی تشکیل شده است که هر بخش دبیر مربوط به خود را دارد و مطالب تهیه شده را به سردبیر ارجاع میدهند و در صورتی که مطالب از اعتبار علمی کافی برخوردار بود با چاپ آن در مجله موافقت میگردد.

مطالب چاپ شده در این مجله در قالب ثبت اختراع، مصاحبه، گزارش و خبرهای روز در زمینه کشاورزی، مقالات علمی جدید، معرفی نرم افزار تخصصی، معرفی کتاب در زمینه کشاورزی، معرفی سایت های علمی در راستای کشاورزی و معرفی فرصت های شغلی و ایده های برتر میباشد.

امید است بتوانیم در آینده نیز بر این امر مهم استوار بمانیم و گامی را در راستای حرکت رو به جلو کشورمان در زمینه علمی برداریم.

شماره تماس: 09131092291

تحت نظارت وف ایرانی