اخبار و اطلاعیه ها

آخرین اخبار کشاورزی   سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهم­ترین اجزاء طبیعت، اتحادیه جهانی علوم خاک (International Union of Soil Science) در سال ۲۰۰۳، در راستای ارج نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی آن،...
نامگذاری روز بدون نایلکس به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سطح دانش شهروندان در زمینه مضرات استفاده از کیسه‌های نایلونی، ۲۱ تیر ماه از سوی طرفداران محیط زیست روز بدون کیسه نایلکس نامگذاری شده است....
آفت کش ها به صورت گسترده برای پیشگیری یا کنترل آفت و بیماری و یا سایر عوامل پاتوژن گیاهی جهت جلوگیری از کاهش یا نابودی محصول و همچنین حفظ کیفیت آن استفاده می شوند. اگرچه با توسعه آفت کش ها اثرات...
تکنولوژی استفاده شده در فرآیند تبدیل جدید که روانگرایی هیدروترمال (HTL) نام دارد، در واقع تقلیدی از روش طبیعی زمین (با استفاده از دما و فشار بالا) برای تولید نفت خام است؛ با این تفاوت که روش ما انسان...

تحت نظارت وف ایرانی