روز جهانی خاک

با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهم­ترین اجزاء طبیعت، اتحادیه جهانی علوم خاک (International Union of Soil Science) در سال ۲۰۰۳، در راستای ارج نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی آن، روز ۵ دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک  نامید. این روز جهانی، بزرگداشتی است که اهمیت خاک و ضرورت بهره‌برداری پایدار از آن را برای جوامع مختلف در  سراسر جهان آشکار می‌سازد. شایان ذکر است سازمان ملل متحد نیز در همین راستا سال ۲۰۱۵ را به عنوان سال جهانی خاک‌ها تعیین کرده است.

بروشور روز جهانی خاک

همه ساله روز پنجم دسامبر مطابق با پانزده آذر به عنوان "روز جهاني خاك" گرامي داشته مي شود. امسال نيز انجمن علمي دانشكده، اين مراسم را در روز دوشنبه 22 آذرماه ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات دانشكده كشاورزي برپا داشت. كه امسال به همت اتحاديه كشوري آب خاك مكانيك و بيوسيستم وزارت علوم وتحقيقات و فناوري به صورت همزمان در دانشگاه هاي كشور برگزار شد، بنابر اين اجراي طرح ضروري شد.

با سخنرانی دکتر خوشگفتار منش و دکتر خادمی و دکتر قیومی و دکتر حاج عباسی

تحت نظارت وف ایرانی